EQUIPAS voor Ezels

Beste Donkey-sjotters,

Steeds meer gemeenten verwittigen paardeneigenaars om zich in orde te stellen met de Europese regelementering.

Hierbij vindt u duidelijke richtlijnen welke u moet volgen

TIJDSSCHEMA :

 1 juli 2006 : voor ezels die naar de slachterij worden gebracht, of ezels die geëxporteerd worden (naar het buitenland). Dit is dus niet het geval voor u als lid van onze vereniging.

1 juli 2007 : Alle veulens geboren na 31 december 2005 en ezels die deelnemen aan verzamelingen, alsook vóór verandering van eigenaar. Dus de actieve leden van Donkey-sjot (die deelnemen aan activiteiten) moeten een Equipas hebben voor de ezels die deelnemen aan onze activiteiten ten laatste op 1 juli 2007.  Ook de veulens die vanaf volgend jaar (2006) geboren worden moeten een Equipas hebben. Verkoopt u een ezel, dan moet u ook een Equipas hebben voor de ezel die u verkoopt na 1 juli 2007.

1 juli 2008 : Alle ezels verblijvend in België. Dus dit is de uiterste limietdatum waarop alle in België verblijvende ezels moeten beschikken over een Equipas, ook als u ze gewoon op uw weide laat lopen.

 

WAT IS DE EQUIPAS ?

Deze bestaat uit verschillende stadia (en is vrij duur)

1)    De identificatie dmv een chip

Dit gebeurt door het inbrengen van een chip (vandaar dat alle officiële identificeerders ook veeartsen zijn).

2)    De identificatie een schets

De veearts maakt ook de schets van de ezel met vermelding van typische kenmerken

Zowel de chip als de schets zullen verplicht zijn. Alle gegevens (schets + chipnr en identificatiegegevens) zullen vermeld worden op de Equipas. De eigenaar zal deze Equipas ontvangen en hij moet deze steeds bijhebben wanneer hij bvb na juli 2007 deelneemt aan een activiteit met zijn ezels.

RICHTPRIJZEN :

         Bij u thuis : ongeveer 85€ per ezel

         De identificatie kost 48€ excl btw daar moet u nog de veeartskosten en de chip bijtellen

Door de overheid is vereist dat iedere eigenaar van elk van zijn ezels (op termijn na juli 2008) een Equipas moet hebben. U hoeft dus Géén lid te zijn of te worden van één of andere vereniging. Sommige verenigingen verspreiden hierover nogal onjuiste informatie. NIEMAND kan u verplichten om lid te worden van een vereniging om een Equipas aan te vragen of te verkrijgen.

Donkey-sjot zal zijn bijeenkomsten, waar men ezels kan laten identificeren om een Equipas te verkrijgen, dan ook openstellen voor iedereen. Dus zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen aan zo’n bijeenkomst en genieten van de goedkopere groepsprijzen.

HOE UW EZELS AANBIEDEN OM EEN EQUIPAS TE VERKRIJGEN :

1)     Bij u thuis : U heeft geen vervoer, dan kan u rechtstreeks een aanvraag richten omdat een identificeerder bij u langs zou komen die al uw ezels in orde zal brengen aan een vastgesteld tarief. Hoe en wie u moet contacteren : Er zal een document beschikbaar zijn op onze site die u kan downloaden en dan moet invullen en opsturen (voorlopig werkt die link naar de VLACO niet meer). Maar u kan nu al de vraag stellen aan uw veearts. Heeft hij de cursus gevolgd, dan zal hij over een toelating beschikken om uw ezels officieel in orde te brengen.

De eenvoudigste manier om de equipas of ezelpasport aan te vragen is dit te doen via uw veearts. Hij brengt dan alle formaliteiten in orde. U kan dit ook via diverse andere verenigingen doen, maar dan betaalt u dikwijls een meerprijs. De veeartsen die een equipas kunnen opmaken moeten erkend zijn door het ministerie. Kijk hier op de lijst welke veearts uit uw streek uw ezels kan identificeren zodat ze wettelijk in orde zijn.

 

 

Het aanvragen van een Equipas of het bekomen van meer informatie kan als volgt:

 

Maar u kan volgende strook invullen en opsturen

 

Strook op te sturen naar Vlaamse Confederatie van het Paard, afdeling Equipas, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee.
Naam: ..................................................................... Voornaam: ...........................................................
Straat: ................................................................................. Nr: ............................................................
Postcode: ................................ Gemeente: ..........................................................................................

- vraagt hiermee formulieren aan om een "Equipas" te bekomen voor het paard/de pony/de ezel (°)
............................................................. (°)
- vraagt hiermee informatie voor het bekomen van een equipas (°)


(°) Schrappen wat niet past.